Hemtjänst

Delectus Care är en privat aktör på omsorgsmarknaden i Sverige. Verksamheten bedrivs nära våra kunder och tillgängligheten är av stor vikt för oss. Vår personal har rätt utbildning och brinner för att ge dig det du behöver.

Att bli bemött med respekt, engagemang och nyfikenhet är avgörande för att du ska trivas i din vardag och oavsett hur dina behov ser ut tar vi fram en lösning som baseras på dina önskemål och behov. Utgångspunkten är att vi förmedlar våra tjänster på samma villkor som vi själva skulle vilja bli behandlade.

Vår profil

Delectus Care AB erbjuder en demensprofil där samtlig personal har genomgått utbildning i demenssjukdomar. För att den omsorg vi utför ska bli optimal för dig som kund hos oss strävar vi efter ett samarbete mellan dig, socialtjänst, omvårdnadspersonal och anhöriga/närstående. Vi måste göra det vi kan för att stötta dig efter vår bästa förmåga och alltid ta till oss kunskaper kring dig som individ och dina enskilda behov.

Vår personal

Samtlig personal som utför biståndshandlagda insatser hos dig är utbildade undersköterskor. Vi har även ett internt utbildningsprogram som samtlig personal genomgår som en del av introduktionen för att vi på så vis ska kunna säkerställa kompetensnivån hos våra undersköterskor. Detta interna utbildningsprogram består bland annat av dessa komponenter:

 • ”Demenssjukdom för hemtjänsten” – Svenskt demenscentrum
 • ”Nollvision – en demensvård utan tvång” – Svenskt demenscentrum
 • ”Om våld mot äldre” – Socialstyrelsen
 • ”Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor” – Socialstyrelsen
 • ”Mat och hälsa för äldre” – Delectus Care AB
 • ” Munhälsa hos äldre” – Delectus Dental AB

Verksamhetsansvarig har en socionomexamen med specialisering mot äldre och funktionshindrade samt har titeln ”biståndshandläggare med Silviautbildning” (from 2018-06) från Sophiahemmets högskola i samarbete med Silviahemmets stiftelse.

Så här planerar vi genomförandet

Inom 24 timmar från det att vi fått en beställning skickad till oss från din biståndshandläggare planerar verksamhetsansvarig tillsammans med dig hur och när du vill ha den hjälp du har beviljats. Därefter kommer verksamhetsansvarig tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan för att vår personal ska veta hur du vill ha den hjälp du beviljats utförd.

Vid vår första träff kommer du att få ett välkomstkompendium från oss med information om oss, Delectus Care, samt vad vi kan erbjuda dig. Kompendiet innehåller även tips kring var du kan vända dig för övrig hjälp än den vi erbjuder eller har fått en beställning på.

Våra tilläggstjänster

Som privat hemtjänstutförare erbjuder vi tilläggstjänster utöver dina biståndshandlagda insatser. De fasta tilläggstjänsterna finns listade här nedan, har du övriga önskemål diskuterar vi dessa gladeligen för att komma fram till en lösning.

 • Hushållsnära tjänster såsom fönsterputs, extra städ, snöskottning o.d.
 • Utomhusvistelser
 • Datorhjälp/mobilhjälp
 • Frisör och fotvård som gör behandlingar i din egna bostad.
 • Tandläkare och tandhygienister som utför tandvård i din egna bostad.
 • Husdjurstjänster

Så här framför du synpunkter till oss på företaget

Synpunkter alternativt klagomål tas mer än gärna emot både muntligt och skriftligt. Dessa rapporteras eller överlämnas till verksamhetsansvarig från mottagaren. Verksamhetsansvarig kommer efter samtal med dig att upprätta åtgärder. Verksamhetsansvarig kommer sedan att dokumentera dessa för den egna verksamhetens utveckling men främst för att förbättra din upplevelse av oss.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig och om du vill veta mer om vad som händer hos oss just nu finns information under rubriken  Blogg.