Personlig Assistans

Delectus Assistans verksamhet präglas av kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet och en öppenhet för att kunna erbjuda och tillhandahålla en personlig assistans av hög kvalitet. Delectus Assistans har bedrivit personlig assistans sedan år 2010 och sedan dess har Delectus utvecklad ytterligare verksamheter inom vård och omsorg. Delectus Assistans har idag sitt kontor beläget centralt i Stockholm. På detta kontor träffar du enhetschef och uppdragsansvariga. De tillsammans med våra personliga assistenter, verkar varje dag för ett innehållsrikt och tryggt liv för våra uppdragsgivare.

För mer information kontakta oss via kontaktformuläret eller ring oss

08-18 90 44