Tandvård i hemmet

Trygg tandvård i hemmet


Delectus Dental har som prioriterade patientgrupper äldre, multisjuka och patienter med omständigheter som bidrar till behov av hembesök. Vi erbjuder professionell tandvård i det egna hemmet där både undersökning och behandling kan genomföras med hjälp av vår mobila utrustning.

Nödvändig tandvård

Vid nödvändig tandvård har patienten fått ett tandvårdsstödsintyg som berättigar denne besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att en patient ska kunna äta och dricka. Detta kan ibland kräva en omfattande tandbehandling och om patienten är i ett sådant skick att denne inte klarar en sådan behandling behandlar vi för att motverka smärta och obehag.

Den patient som beviljats nödvändig tandvård betalar samma avgift för tandvården som inom hälso- och sjukvården.

Behovsbedömning

För att en person ska bli berättigad till tandvårdsstöd måste först en bedömning av omvårdnadsbehovet göras. Det är i första hand biståndsbedömare, LSS-handläggare eller enhetschef inom kommunernas äldre- och handikappomsorg som gör det. Frågor om tandvårdsstödsintyg besvaras av kommunens biståndsbedömare, alternativt en LSS-handläggare. Patienter kan även kontakta omvårdnadspersonal, enhetschef för särskilt boende eller chef för hemtjänsten. För mer information hänvisar vi till Stockholms läns landsting. http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/Tandvard/Nodvandig-tandvard/


Kontakta oss för att själv beställa ett hembesök, antingen via kontaktformuläret nedan eller per telefon.

 08-16 00 44

Vanliga frågor och svar

Vad innebär ett hembesök?

Ett hembesök innebär att en tandläkare eller tandhygienist besöker samt behandlar dig i ditt hem.

Vad kostar ett hembesök?

Besöket i hemmet är kostnadsfritt. Den patient som beviljats nödvändig tandvård betalar samma avgift för tandvården som inom hälso- och sjukvården och behandlingspriset ställs efter landstingets referenspriser.